“Basura man sa iba ay pagkain na para sa kanila”. Ganito ang nagiging buhay ng mga pulubi na umaasa lamang sa mga pagkaing nakikita nila sa basurahan ng mga restaurant o fastfood. Kadalasan kasi ay hindi nauubos bilhin ng mga customers ang inihandang pagkain ng restaurant kaya naman kinakailangan na itong itapon sa basurahan para na rin sa kapakanan ng nakararami.

Ganyunpaman, hindi alintana ng mga pulubi kung saan nanggaling ang pagkain o kung madumi ba ang mga ito dahil ang mahalaga sa kanila ay magkaroon ng laman ang kumakalam na sikmura ng kanilang pamilya. Dahil sa ganitong sitwasyon, isang may-ari ng restaurant sa India ang nakaisip ng paraan kung paano niya matutulungan ang mga pulubi na umaasa sa mga tira-tirang pagkain.

Siya ay si Minu Pauline na taga Kochi, India. Naglagay siya ng isang refrigerator sa labas ng kaniyang restaurant kung saan inilalagay niya ang lahat ng tirang pagkain mula sa kanilang kusina. Ang mga pagkaing ito ay malinis at hindi pa naihahain sa mga customers. Para na rin sa kalusugan ng mga kakain nito, nilagyan rin ni Pauline ng detalye ang bawat supot ng pagkain kung kalian ito ginawa ng kaniyang mga tagapagluto.

Ang nasabing refrigerator ay kayang maglaman ng aabot sa 75 hanggang 80 pirasong supot ng mga pagkain. Ito rin ay bukas araw-araw sa loob ng 24-oras at walang limitasyon kung ilang supot ng pagkain ang nais nilang kuhanin.“So many people are wasting so much food and someone is taking that food from the same trash.”, pahayag ni Pauline sa sa interview ng Viral Indian Daily.

Sa unang araw na inilabas ni Pauline ang naturang refrigerator na may lamang pagkain ay nagdagsaan ang mga tao sa lugar. Masayang-masaya sila dahil sa wakas ay malinis na pagkain ang kanilang kakainin at hindi na ito galing sa basurahan.

“If you’re wasting your money, it’s your money, but you’re wasting the society’s resources. Don’t waste the resource, don’t waste the food,” dagdag pa ni Pauline sa kanyang interview.

Tunay ngang sa mundo kung saan mas marami ang naghihirap kaysa sa nakakaranas ng ginhawa mayroon tayong magagawa para matulungan sila kagaya na lamang ng ginawa ni Pauline.

Got a story for us? Need to tell us about something amazing you've seen or done? Want us to investigate something? Get in touch!
Email receive.latestnews@gmail.com, and you could even earn money for your stories or tips.